Įmonių steigimas

Nusprendus pradėti naują verslą, svarbu įvertinti norimą prisiimti riziką ir pasirinkti sau tinkamos atsakomybės įmonę (juridinį asmenį).

Pagal atsakomybės formą įmonės yra dviejų rūšių :

 1. ribotos atsakomybės juridiniai asmenys;

 2. neribotos atsakomybės juridiniai asmenys.

Ribotos atsakomybės juridiniai asmenys pagal prievoles atsako tik jam priklausančiu turtu (nuosavybės ar pasitikėjimo teise).

Neribotos atsakomybės juridiniai asmenys pagal prievoles taip pat atsako jam priklausančiu turtu (nuosavybės ar pasitikėjimo teise). Tačiau jei šio turto neužtenka, už juridinio asmens prievoles savo turtu atsako juridinio asmens dalyviai.

Jei nusprendėte tapti ribotos civilinės atsakomybės juridiniu asmeniu, Jūs galite rinktis vieną iš šių formų :

 1. UAB (uždaroji akcinė bendrovė) – ją gali steigti nuo 1 iki 250 asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių). Minimalus pradinis kapitalas 2500 EUR. Akcininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB.

 2. AB (akcinė bendrovė) akcininkų skaičius neribojamas. Minimalus pradinis kapitalas . 4000 EUR. Akcininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į AB.

 3. Kredito unija – steigėjų skaičius ne mažiau kaip 5, narių skaičius ne mažiau kaip 150. Kiekvienas narys turi įnešti ne mažesnį kaip 28,96 EUR pajinį įnašą, reikalinga veiklos licencija. Nariai rizikuoja tik savo įnašais.

 4. MB (mažoji bendrija) – narių skaičius nuo 1 iki 10. įnašų dydį nustato patys MB nariai, nariai rizikuoja tik savo įnašais į MB.

 5. ŽŪB (žemės ūkio bendrovė) – mažiausias narių skaičius 2 Kiekvienas narys turi įnešti bendrovės įstatuose nustatytą minimalų pajinį įnašą, nariai riziuojja tik savo įnašais į ŽŪB.

 6. VšĮ (viešoji įstaiga) – ją gali steigti tiek vienas, tiek daugiau asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių), dalyvių skaičius neribojamas, dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ.

Jei nusprendėte tapti neribotos civilinės atsakomybės juridiniu asmeniu, Jūs galite steigti individualią įmonę. Ją steigia vienas asmuo, kuris gali būti tik vienos ĮI savininku. Ir nors įstatymai nereikalauja pradinio kapitalo, vien geros verslo idėjos nepakanka, reikia turėti ir finansavimo šaltinį. Nepasisekus verslui, už neįvykdytus IĮ įsipareigojimus savininkas atsako savo turtu.

Šiuo metu Lietuvoje populiariausia įmonės forma yra UAB (uždaroji akcinė bendrovė).

2015 metų pradžioje Lietuvos statistikos duomenimis veikiančių įmonių skaičius buvo toks :

93017-os metų pradžioje veikusių įmonių net 57116-iose įmonėse buvo ne daugiau keturių darbuotojų.

Tam įtakos turi ir tai, kad šiuo metu mažos įmonės nesamdo nei darbų saugos, nei buhalterinės apskaitos darbuotojų (tiek viena, tiek kita yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus), o šiems darbams atlikti pasitelkia atitinkamas paslaugas teikiančias įmones.

Paprastai pasirenkamą įmonės formą apsprendžia žmonių, nutarusių pradėti verslą, skaičius ir jų turimos lėšos bei veiklos specifika. Kai kurias įmonės formas vėliau galima reorganizuoti (pavyzdžiui, IĮ į UAB), kitų reorganizuoti negalima (pavyzdžiui, VšĮ).

Apsisprendus dėl įmonės teisinės formos (savarankiškai ar po konsultacijos su specialistais), įmonę būtina įregistruoti VĮ Registrų centras.

Norint įregistruoti įmonę VĮ Registrų centras, Jums tereikia sugalvoti įmonės pavadinimą, kuris būtų Jūsų įmonės įvaizdžio dalis ir atitiktų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimus, o visa kita už Jus padarysime mes (rezervuosime įmonės pavadinimą, paruošime reikiamus dokumentus, pagaminsime antspaudą ir padėsime atlikti pirmus darbus įregistravus įmonę).

Įmonės steigimo kaina priklauso nuo steigiamos įmonės teisinės formos ir steigimo būdo (internetu ar per notarą).

Steigiant įmonę internetu, visiems steigėjams būtina turėti elektroninį parašą (tai gali būti asmens tapatybės kortelė su PIN kodu, mobilus elektroninis parašas ar kriptografinė USB laikmena).

Steigiamos šios įmonės pagal pasirinktą teisinę formą :

 • UAB steigimas (uždarosios akcinės bendrovės steigimas);

 • IĮ steigimas (individualios įmonės steigimas);

 • MB steigimas (mažosios bendrijos steigimas);

 • VŠĮ steigimas (viešosios įstaigos steigimas);

 • AB steigimas (akcinės bendrovės steigimas).