Uncategorized

Primename, kad nuo nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą,

AB ir UAB įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis

ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.

Tai reglamentuoja 2014 m. spalio 14 d. LR akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1224.

Iki 2014 metų gruodžio 31 d. įsteigtos AB ir UAB nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį privalo pakeisti savo įstatus.

Sprendimą pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcių nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turi priimti visuotinis akcininkų susirinkimas.

Pakeisti įstatai iki 2016 metų gruodžio 31 d. turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

MES JUMS SIŪLOME SAVO PASLAUGAS

Keičiant įstatus elektroniniu būdu :

 • parengiame visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (jei bendrovėje daugiau nei vienas akcininkas) arba vienintelio akcininko sprendimą;

 • parengiame įgaliojimus, reikalingus atstovauti Jus VĮ Registrų centras;

 • suformuojame pavyzdinius bendrovės įstatus elektroninėje erdvėje (atsiranda galimybė atsisakyti popierinių įstatų, ateityje supaprastinti įstatų keitimo procedūrą ir išvengti notaro mokesčių);

 • įregistruojame pakeitimus ir pateikiame duomenis apie akcininkams priklausančias akcijas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.

Keičiant įstatus tradiciniu būdu :

 • parengiame visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (jei bendrovėje daugiau nei vienas akcininkas) arba vienintelio akcininko sprendimą;

 • parengiame naujus bendrovės įstatus, priklausomai nuo Jūsų poreikio ir bendrovės teisinės formos,

 • suorganizuojame susitikimą pas notarą dokumentų pasirašymui;

 • notaro patvirtintus dokumentus nuvežame į Registrų centrą pakeitimų įregistravimui;

 • įregistruotus dokumentus atsiimame iš Registrų centro ir perduodame Jums.

Reikalingi šie dokumentai :

 • galiojantys bendrovės įstatai;

 • bendrovės registravimo pažymėimas (išrašas iš Juridinių asmenų registro);

 • bendrovės vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta);

 • akcininkų sąrašas;

 • akcininkų duomenys (jei akcininkas fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, jei akcininkas juridinis asmuo – pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas).

Paslaugų kainos :

 • mūsų paslauga 50 EUR;

 • Registrų centro mokestis 26,65 EUR (įstatų įregistravimas) + 16,22 EUR (jei keičiamas vardas) + 2,90 EUR (jei keičiamas buveinės adresas).

 • Notaro mokestis nuo 50 EUR.

Atkreipiame dėmesį, kad po pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre būtina atlikti šiuos veiksmus :

Po pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, bendrovė turi sudaryti naują akcininkų sąrašą ir pateikti duomenis apie akcininkams priklausančias akcijas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui. Tai daryti reikia tuo atveju, jei bedrovėje yra daugiau nei vienas akcininkas.

Jei akcijos nematerialios, bendrovė turi atlikti įrašų vertybinių popierių sąskaitose pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės perskaičiavimu į eurus.

Jei akcijos yra materialios, bendrovė turi atlikti atitinkamus akcininkų registravimo žurnalo pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės perskaičiavimu į eurus, bei akcininko reikalavimu pakeisti materialias akcijas į naujas ir išduoti naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė būtų išreikšta eurais.

October 26, 2015

Įstatų keitimas

Primename, kad nuo nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, AB ir UAB įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo […]
October 20, 2015

2015 m. spalio 13 d. pakeistos taisyklės (dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais)

2015 m. spalio 13 d. VMI priėmė du įsakymus Nr. VA-82 ir VA-83 “Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerios viršininko 2012 m. gruodžio […]
October 14, 2015

2015 m. spalio 2 d. pasikeitė Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklės. Pakeitimai taikomi 2015 m. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių formoms užpildyti.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. VA-75 “Dėl Valstybinės Mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. […]