Buhalterinė pagalba verslą pradedančioms įmonėms

Atliekame darbus, kurių atlikimo trukmę po įmonės įregistravimo reglamentuoja įstatymai, t. y. :

  • įdarbinamas direktorius;

  • įmonė registruojama Mokesčių mokėtojų registre (pateikiamos formos FR0791, FR0791A ir VMI prašoma informacija);

  • įmonė registruojama PVM mokėtoju Mokesčių mokėtojų registre (pateikiama forma FR0388 ir VMI prašoma informacija) – tai aktualu tik tai įmonei, kuri savanoriškai registruojasi PVM mokėtoju.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad formoje FR0791 turi būti nurodytas įmonės apskaitą tvarkantis asmuo. Sudarius buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį su mūsų įmone, šios paslaugos teikiamos nemokamai.