Nuo 2016 m. VMI reikia teikti duomenis apie Lietuvoje laikinai dirbančius užsieniečius

PSD mokėjimo pokyčiai
December 22, 2015

Nuo 2016 m. VMI reikia teikti duomenis apie Lietuvoje laikinai dirbančius užsieniečius

Tuo atveju, kai Lietuvos juridinis asmuo sudaro sutartį su užsienio valstybės juridiniu asmeniu ir pagal šią sutartį užsienio valstybės juridinis asmuo į Lietuvą atsiunčia vieną ar kelis savo darbuotojus (nenuolatinius Lietuvos gyventojus) atlikti sutartyje numatytas darbo funkcijas už nustatytą Lietuvos juridinio asmens naudai, laikoma, kad sudaryta laikinojo įdarbinimo sutartis.

Lietuvos juridinis asmuo prisiima visą atsakomybę už tokio darbuotojo veiklos Lietuvoje rezultatus, tačiau atlyginimą jam moka užsienio valstybės juridinis asmuo.

Lietuvos juridinis asmuo, sudaręs laikinojo įdarbinimo sutartį, iki kito mėnesio 15-tos dienos turi pateikti VMI pranešimą (FR1147 forma) ir o priedus FR1147U, FR1147D.

Kai nenuolatiniai Lietuvos gyventojai baigia dirbti Lietuvoje, Lietuvos juridinis asmuo iki kito mėnesio 15-tos dienos taip pat turi pateikti VMI pranešimą (FR1147 forma) ir o priedus FR1147U, FR1147D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *