Nuo 2015-12-01 įsigaliojo nauja nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atleidžiant darbuotoją iš darbo.

Pateiktas išaiškinimas dėl NT mokesčio
December 8, 2015
Seimas įteisino vieną mokesčių, išskyrus PVM, deklaravimo ir mokėjimo dieną.
December 10, 2015

Nuo 2015-12-01 įsigaliojo nauja nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atleidžiant darbuotoją iš darbo.

Nors kasmetinės atostogos yra privalomos kiekvienam darbuotojui, kartais dėl tam tikrų aplinkybių jos nepanaudojamos. Ir šias nepanaudotas atostogas darbdavys, atleisdamas darbuotoją iš darbo, privalo kompensuoti pinigais arba darbuotojo pageidavimu suteikti nepanaudotas atostogas, nukeliant atleidimo datą (išskyrus atvejį, kai darbuotojas atleidžiamas dėl jo kaltės).

Įsigaliojusi Darbo kodekso nuostata apriboja kompensuojamų nepanaudotų atostogų trukmę – jos suteikiamos ne daugiau kaip už 3 darbo metus, o atleidimo iš darbo diena yra kita diena po atostogų pasibaigimo.

Jei atleidžiamas darbuotojas nepageidauja atostogų arba jos negali būti suteikiamos, jam išmokama piniginė kompensacija. Piniginės kompensacijos dydis yra nustatomos pagal darbo dienų skaičių, tenkantį nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo laikotarpiui. Nepanaudotų kasmetinių atostogų, už kurias išmokama piniginė kompensacija, trukmė taip pat negali viršyti 3 metų.

Atkreipiame dėmesį, kad piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas darbdavys privalo išmokėti ir tuo atveju, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo dėl jo kaltės.

Jei darbuotojas dėl kokių nors priežasčių nepasinaudojo kasmetinėmis atostogomis ir toliau tebedirba toje pačioje darbovietėje, jam išlieka teisė pasinaudoti visomis sukauptomis atostogomis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *